ziek maar toch ontslagen

Opzegverbod tijdens ziekte

Het opzegverbod tijdens ziekte zorgt er vaak voor dat een arbeidsovereenkomst niet mag worden ontbonden door de kantonrechter. Kort geleden oordeelde de Hoge Raad dat hierop een uitzondering wordt gemaakt als de werknemer ziek is geworden nadat de werkgever een ontslagaanvraag bij het UWV op grond van bedrijfseconomische redenen (verval arbeidsplaats) heeft ingediend, maar voordat de kantonrechter is verzocht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Abracadabra? Ik leg het hieronder uit

In de zaak waar dit speelde, werd een standbouwbedrijf door de coronacrisis geconfronteerd met het wegvallen van werk omdat evenementen geen doorgang hebben gevonden. Als gevolg daarvan heeft de werkgever (zoals de wet dat voorschrijft) een ontslagaanvraag ingediend bij het UWV op grond van het verval van de arbeidsplaats van een van de werknemers. Het UWV heeft de ontslagaanvraag afgewezen. Volgens de wet heb je dan twee maanden de tijd om de kantonrechter te verzoeken om de arbeidsovereenkomst (toch) te ontbinden. Kort voordat de werkgever dit verzoek bij de kantonrechter had ingediend, meldde de werknemer zich echter ziek. De kantonrechter wees het ontbindingsverzoek van de werkgever vervolgens af vanwege het opzegverbod tijdens ziekte. 

Reikwijdte van het opzegverbod tijdens ziekte bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden

Aan de Hoge Raad werd verzocht om zich uit te laten over de reikwijdte van het opzegverbod tijdens ziekte bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden zoals in deze zaak. Dat opzegverbod houdt in dat een werkgever een arbeidsovereenkomst in principe niet kan opzeggen zolang een werknemer ziek is (uitzonderingen daargelaten). Als een werknemer zich echter ziekmeldt nádat de werkgever voor deze werknemer een ontslagvergunning bij het UWV heeft ingediend, dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst toch opzeggen als het UWV de ontslagaanvraag toewijst. Er geldt dan een uitzondering op het opzegverbod. So far, so good. 

Uitzondering op het opzegverbod werkt door tijdens de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter

In deze zaak meldde de werknemer zich echter ziek nádat de ontslagaanvraag was ingediend (en later afgewezen) maar vóórdat een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter was ingediend. De vraag die zich voordeed was of de uitzondering op het opzegverbod dan doorwerkt tijdens de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter.

De Hoge Raad heeft deze vraag bevestigend beantwoord en over de reikwijdte van het opzegverbod geoordeeld dat het opzegverbod tijdens ziekte niet in de weg staat aan ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter wegens bedrijfseconomische omstandigheden als de werknemer ziek is geworden nadat de werkgever een ontslagaanvraag bij het UWV heeft ingediend. Een andere uitkomst zou volgens de Hoge Raad ruimte bieden voor strategische ziekmeldingen om ontbinding te voorkomen. 

Uitspraak https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2022:276

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op.

Categories:

Tags: