Conflict is een normaal onderdeel van het leven en kan zich voordoen in verschillende situaties, zoals in persoonlijke relaties, zakelijke transacties, arbeidsrelaties en geschillen met buren. Het kan soms lastig zijn om een conflict op te lossen zonder hulp van een derde partij. Een van de oplossingen die steeds populairder wordt, is mediation. In dit artikel zullen we bespreken wat mediation is en wanneer het nuttig kan zijn.

Wat is Mediation?

Mediation is een proces waarbij een onafhankelijke derde partij, de mediator, mensen helpt om een oplossing te vinden voor hun conflict. De mediator is geen rechter en heeft geen beslissingsbevoegdheid. In plaats daarvan faciliteert hij of zij een gesprek tussen de partijen om hen te helpen hun standpunten te begrijpen en te communiceren over wat ze willen bereiken.

Hoe werkt Mediation?

Bij aanvang van een mediation traject worden er afspraken gemaakt tussen de mediator en de partijen. De mediator zal de partijen uitleggen wat de rol van de mediator is, welke regels er gelden en welke vertrouwelijkheid er van de partijen wordt verwacht. Hierna volgt een gesprek waarbij de partijen hun standpunten kunnen uitleggen en naar elkaar kunnen luisteren. Vervolgens zullen de partijen gezamenlijk tot een oplossing proberen te komen.

Wanneer is Mediation Nuttig?

Mediation kan nuttig zijn in verschillende situaties. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

 • Persoonlijke Relaties
  • Mediation kan nuttig zijn bij persoonlijke relaties, zoals bij een scheiding of een familiegeschil. Mediation kan de partijen helpen om hun emoties te begrijpen en te communiceren over wat ze willen bereiken.
 • Zakelijke Transacties
  • Bij zakelijke transacties kan mediation nuttig zijn wanneer er onenigheid ontstaat over contractvoorwaarden. In plaats van een dure juridische procedure te starten, kan mediation helpen om tot een oplossing te komen.
 • Arbeidsrelaties
  • Bij arbeidsrelaties kan mediation nuttig zijn bij onenigheid tussen werkgever en werknemer. Mediation kan helpen om de communicatie te verbeteren en tot een oplossing te komen die voor beide partijen acceptabel is.
 • Geschillen met Buren
  • Bij geschillen met buren kan mediation nuttig zijn wanneer de partijen er niet in slagen om het conflict onderling op te lossen. Mediation kan helpen om de communicatie te verbeteren en tot een oplossing te komen die voor beide partijen acceptabel is.

Voordelen van Mediation

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan mediation, zoals:

 • Kostenbesparend
  • Mediation is vaak goedkoper dan een juridische procedure.
 • Tijdbesparend
  • Mediation kan sneller tot een oplossing leiden dan een juridische procedure.
 • Verbeterde communicatie
  • Mediation kan de communicatie tussen de partijen verbeteren, waardoor de kans groter is dat er een oplossing wordt gevonden die voor beide partijen acceptabel is.
 • Vertrouwelijkheid
  • Mediation is vertrouwelijk, wat betekent dat de partijen open kunnen spreken zonder dat dit tegen hen gebruikt kan worden in een eventuele juridische procedure.
 • Geen winnaars en verliezers
  • Bij mediation wordt er gestreefd naar een oplossing waarbij beide partijen tevreden zijn, in plaats van dat er een winnaar en verliezer is.

Wanneer is Mediation niet Geschikt?

Hoewel mediation in veel situaties nuttig kan zijn, is het niet altijd geschikt. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

 • Wanneer een van de partijen niet wil meewerken
  • Mediation is niet geschikt wanneer een van de partijen niet bereid is om mee te werken aan een oplossing.
 • Wanneer een juridische procedure noodzakelijk is
  • Mediation is niet geschikt wanneer een juridische procedure noodzakelijk is om het conflict op te lossen.

Conclusie

Mediation is een nuttige oplossing bij conflicten, omdat het kosten- en tijdbesparend kan zijn en kan leiden tot een oplossing waar beide partijen tevreden mee zijn. Het is echter niet altijd geschikt, bijvoorbeeld wanneer partijen niet willen meewerken of een juridische procedure noodzakelijk is. Het is belangrijk om dit te bespreken met de mediator voordat een mediation traject wordt gestart.

Wil je hier nog meer over weten neem dan contact met ons op!

FAQ

 • Is mediation verplicht in Nederland?
  • Nee, mediation is niet verplicht in Nederland, maar kan wel worden aanbevolen als een alternatieve manier om conflicten op te lossen.
 • Hoe lang duurt een mediation traject?
  • De duur van een mediation traject is afhankelijk van de complexiteit van het conflict en kan variëren van enkele uren tot enkele maanden en van 1 tot meerdere bijeenkomsten.
 • Kan een mediator een oplossing opleggen?
  • Nee, een mediator heeft geen beslissingsbevoegdheid en kan geen oplossing opleggen. De partijen komen gezamenlijk tot een oplossing. De mediator begeleidt partijen in het proces.
 • Is een advocaat nodig bij mediation?
  • Een advocaat is in principe geen onderdeel van mediation en dus ook niet verplicht. Het gaat om de partijen. Een advocaat kan wel juridisch advies geven over de oplossingen die partijen hebben bedacht en de afspraken die zij in het mediationproces juridisch willen vastleggen.
 • Is de uitkomst van mediation bindend?
  • De uitkomst van mediation is niet bindend, maar de afspraken kunnen wel schriftelijk worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst als beide partijen hiermee akkoord gaan. Dan moeten partijen zich hieraan houden. Doet een partij dit niet, dan kan dat bij de rechter worden afgedwongen.