TARIEVEN

Rechtsetters Advocatuur hecht veel waarde aan een goede communicatie en transparantie in de kosten. Op die manier kan worden voorkomen dat u achteraf voor nare verrassingen komt te staan. Rechtsetters Advocatuur is vaak in staat voorafgaand aan een zaak een inschatting van de kosten te geven. 

Uurtarief

Rechtsetters verricht haar werkzaamheden als advocaat en als mediator op basis van een uurtarief exclusief btw. 

Wanneer u als werknemer wordt bijgestaan, proberen we de juridische kosten in een onderhandeling altijd bij een werkgever neer te leggen. In de meeste gevallen lukt dat.

PRIJSAFSPRAKEN

Afhankelijk van het soort zaak, de te verrichten werkzaamheden en de hoogte van de vordering, is het soms mogelijk om met Rechtsetters Advocatuur een vaste prijs af te spreken. Dan weet u precies waar u aan toe bent. Wel zo prettig.

Heeft u behoefte aan juridisch contact op regelmatige basis, dan is een juridisch abonnement op maat mogelijk. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

ad interim

Rechtsetters heeft ruime ervaring met interim werkzaamheden en is in te schakelen om op interim basis tijdelijke versterking aan uw organisatie te bieden.

gesubsidieerde rechtsbijstand

Rechtsetters Advocatuur werkt voor sommige zaken op basis van gesubsidieerde rechtshulp (toevoeging). Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u bekijken of u daarvoor in aanmerking komt. Het Juridisch Loket kan u daarbij helpen. 

WERKWIJZE

neem contact op

Heeft u een juridische vraag of bent u in een conflict beland? Neem vrijblijvend contact op met Rechtsetters om uw vraag voor te leggen. Na ons eerste contact kunt u bepalen of u Rechtsetters wenst in te schakelen.

intake

Tijdens de intake bespreken wij wat Rechtsetters voor u kan betekenen. U wordt geïnformeerd over de werkwijze en kosten. De gemaakte afspraken worden schriftelijk bevestigd. Na ontvangst van uw akkoord, gaat Rechtsetters voor u aan de slag.

werkzaamheden

U hebt Rechtsetters ingeschakeld als:

Advocaat: u wordt op de hoogte gehouden van alle stappen die worden gezet en de voortgang in uw zaak. Er wordt nauw contact met uw onderhouden. 

Mediator: u wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het mediationtraject. Gezamenlijk worden afspraken gemaakt over de inhoud en voortgang van het proces. 

afronding

De werkzaamheden zijn afgerond en uw zaak is geëindigd. U ontvangt een financiële eindafrekening en Rechtsetters bevestigt u de sluiting van het dossier. Rechtsetters werkt in de toekomst graag weer met u samen.