wat kan 
rechtsetters advocatuur
voor u betekenen?

Geen juridisch geneuzel

Laten we het niet onnodig moeilijk maken. Rechtsetters Advocatuur regelt uw juridische zaken en ontzorgt. Dat brengt rust en daardoor kunt u zich bezighouden met zaken waar u blij van wordt. 

Rechtsetters Advocatuur kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak, deskundigheid en betrokkenheid bij uw zaak. In begrijpelijke taal wordt uw juridische positie uitgelegd, wordt een strategie uitgestippeld en hakken we knopen door. We procederen als dat nodig is, maar zoeken naar een oplossing als dat kan. Net zoals onze clienten, gaat Rechtsetters Advocatuur geen uitdagingen uit de weg. 

Maak kennis met Rechtsetters Advocatuur en geef uw juridische problemen uit handen.

 

01 

Arbeidsrecht

De relatie tussen een werkgever en een werknemer is zakelijk, maar gaat vaak gepaard met emoties, zeker wanneer er discussies ontstaan. Goede onderlinge afspraken kunnen een hoop problemen voorkomen. Rechtsetters Advocatuur helpt daarin door de juiste documenten op te stellen, te adviseren over arbeidsvoorwaarden en arbeidsrechtelijke vraagstukken te beantwoorden.

Mocht er toch een arbeidsconflict ontstaan, dan staat Rechtsetters Advocatuur u bij om de juiste strategie te bepalen en de zaak in goede banen te leiden óf om de arbeidsrelatie juist tot een einde te brengen. Rechtsetters Advocatuur behaalt vaak succes om arbeidsrechtelijke problemen tussen partijen onderling te regelen, maar procedeert strijdvaardig wanneer een zaak dat vergt.

Rechtsetters Advocatuur staat zowel werkgevers als werknemer bij en is daardoor in staat om vanuit beide perspectieven een goede strategie te bepalen en efficiënte oplossingen aan te dragen.

02

Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht is een breed rechtsgebied. Het regelt welke rechten en plichten partijen tegenover elkaar hebben uit een bepaalde verbintenis. Die verbintenis kan een schriftelijke overeenkomst zijn, maar dat hoeft niet. Wanneer de een meent dat de ander iets verschuldigd is of wanneer een van de partijen zich niet aan de gemaakte afspraken of verplichtingen houdt, kan een probleem ontstaan. Geschillen binnen het verbintenissenrecht gaan vaak over het niet voldoen aan een betalingsverplichting, over de uitleg van afspraken in een overeenkomst en over de vraag of die afspraken op de juiste wijze zijn nagekomen. Denk bijvoorbeeld aan afspraken die zijn gemaakt in een koopovereenkomst bij de aanschaf van een bepaald product, bij de aankoop van een woning of geschillen over een huurovereenkomst. Ook de onrechtmatige daad valt onder het verbintenissenrecht. Daaronder vallen situaties waarin inbreuk wordt gemaakt op een recht en sprake kan zijn van aansprakelijkheid en schade die niet gebaseerd is op een overeenkomst.

Rechtsetters Advocatuur adviseert en procedeert namens u als het nodig is.

03

Contractenrecht

Overeenkomsten zijn er in alle soorten en maten te vinden, maar de overeenkomst die u wilt, is uiteraard een overeenkomst op maat gemaakt. Rechtsetters Advocatuur stelt uw contracten graag voor u op of beoordeelt bestaande overeenkomsten voor u. Ook voor het opstellen en beoordelen van uw algemene voorwaarden kunt u bij Rechtsetters Advocatuur terecht. Met een passend advies bij uw juridische documenten, bent u weer good to go.

Vraag Rechtsetters Advocatuur naar de mogelijkheden.

04

Incassozaken, procesrecht en beslag

Worden uw facturen niet betaald? Rechtsetters Advocatuur start voor u een incassotraject om uw klant tot betaling te bewegen. Door middel van een sommatiebrief wordt uw debiteur verzocht om alsnog tot betaling over te gaan. Ook buitengerechtelijke incassokosten en rente worden in dat geval gevorderd. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan bekijkt Rechtsetters Advocatuur samen met u de meest efficiënte en kostenbesparende maatregel, zoals het starten van een kort geding procedure, het leggen van (conservatoir) beslag of het aanvragen van een faillissement.

Rechtsetters Advocatuur heeft kennis van het burgerlijk procesrecht en jarenlange ervaring met procederen bij de kantonrechter, de rechtbank en in hoger beroep bij het gerechtshof. Bij welk gerecht uw zaak wordt behandeld, is onder andere afhankelijk van het soort zaak en het financiële belang. Rechtsetters Advocatuur adviseert u daarover en procedeert voor u.

Bij Rechtsetters Advocatuur
is uw zaak in goede handen