MR. C. (CHERIQUE) HILGERS-VERSPOOR

Deskundige advocaat met passie voor het vak. modern, bevlogen en betrokken . In toga als het moet, op sneakers als het kan.
Een
advocaat van nu.

Ik draag er graag aan bij dat niet de strijd, maar de oplossing centraal staat. Met een coöperatieve houding, constructieve aanpak en gevoel voor onderlinge verhoudingen. Als je niet bereid bent om je te verdiepen in wat de andere partij belangrijk vindt, zul je niet snel in staat zijn om uit een geschil te komen.  Communication is key. Dat betekent overigens niet dat ik een strijd uit de weg ga. Ik ga altijd all-in, maar het liefst onderzoek ik de positieve kanten aan een verhaal om zo een strategie in   mogelijkheden te bedenken in plaats van het probleem als focus van een aanpak te nemen. Vrij logisch als je het mij vraagt, maar de ervaring leert dat als partijen eenmaal in een conflict zijn beland en advocaten inschakelen, het probleem de boventoon voert en het uitgangspunt vormt van alle (juridische) stappen die daarna worden gezet. Een goed gesprek voeren met de tegenpartij wordt in veel gevallen overgeslagen of vindt pas – vaak noodgedwongen – plaats nadat partijen elkaar bij de rechter treffen. In veel gevallen kan het juist in het belang van een cliënt kan zijn om dat in een veel eerder stadium te doen. 

Als advocaat sta ik volledig aan de kant van mijn cliënt en dien ik ook enkel en alleen het belang van mijn cliënt, maar in mijn aanpak vormen ook de belangen van de wederpartij een belangrijk gegeven om koers te bepalen. Met oog voor het grotere geheel en door voorbij het juridisch kader te kijken, ligt in een setting van tegengestelde belangen vaak de oplossing. Daar valt de echte winst te behalen. Door een geschil te de-escaleren en te luisteren naar de belangen van alle betrokken partijen, bereik je sneller een duurzame oplossing. Dat scheelt niet alleen tijd en een hoop geld, maar zorgt ook voor stressreductie en een besparing van negatieve energie. Het behouden van de relatie en opgebouwde reputatie heeft bij deze aanpak bovendien een grotere kans van slagen. 

Ik noem het advocatuur met een twist van mediation. Een unieke manier van conflicthantering door een authentieke aanpak. Omdat niet elk probleem alleen een juridische aanpak vergt.


advocaat zeeland lach

De meeste mensen willen vroeg of laat in een juridisch proces niet per se hun gelijk krijgen, maar dat er een oplossing komt. En dat het liefst zo snel mogelijk en zonder torenhoge kosten.  Ik snap dat wel.

divider links

team

Uw zaak is in goede handen. Ook indien uw kwestie een groter volume aan juridische ondersteuning vraagt of aanvullende expertise. Rechtsetters heeft een groot netwerk en werkt in voorkomende gevallen nauw samen met andere advocaten. Maak kennis met het team van specialisten dat Rechtsetters regelmatig inschakelt.

Mr. a. (Annette) de Groot
Mr. b. (bas) van de Weijgert