Na een vakantie in het buitenland, meldt een werkneemster zich op de eerste werkdag na haar vakantieverlof per e-mail ziek bij haar werkgever. Ze meldt dat ze covid heeft en niet kan terugvliegen en dat zij via Whatsapp bereikbaar is, maar dat haar bereik soms slecht is. 

Een dag later stuurt de werkgever per e-mail een oproep voor een verplicht videoconsult bij de bedrijfsarts. Er komt geen reactie en gedurende 2,5 maand volgen er nog vele e-mails, (aangetekende) brieven, belletjes, whatsappberichten en zelfs een bezoek aan het huisadres van de werkneemster. Zij geeft niet thuis en de werkgever hoort niets van haar. Ze verschijnt ook niet bij de bedrijfsarts. Werkgever heeft in die correspondentie o.a. gemeld dat zij contact moet opnemen en gewaarschuwd dat het salaris wordt opgeschort zolang zij niets van zich laat horen en de bedrijfsarts de arbeidsongeschiktheid niet kan beoordelen. Dat is namelijk een schending van artikel 7:660a BW. Het blijft stil. De werkgever meldt uiteindelijk dat aan de kantonrechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst zal worden verzocht en doet dat ook. 

De werkneemster komt in de lucht. Ze meldt dat zij vanwege haar toestand niet met werk bezig was en de correspondentie van werkgever niet heeft gelezen. De werkneemster meent ook dat haar arbeidsovereenkomst niet kan worden ontbonden, omdat zij ziek is. Zij doet een beroep op het opzegverbod tijdens ziekte (7:670 lid 1 BW). Dat mag niet baten. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn en zonder toekenning van de transitievergoeding. Werkneemster gaat in hoger beroep, maar het Hof komt niet tot een andere conclusie en oordeelt dat het onbereikbaar houden voor de werkgever, de reden is geweest om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken en dat dit niets te maken heeft met omstandigheden die betrekking hebben op het opzegverbod bij ziekte (7:671b lid 6 onder a BW). Het komt bovendien voor rekening van de werkneemster als zij de berichten niet zou hebben gelezen. De ontbinding blijft in stand en hoewel het een hoge drempel is, is het verwijtbaar handelen door de werkneemster zodanig ernstig dat de werkneemster ook volgens het Hof geen recht heeft op een transitievergoeding. 

Een dure vakantie voor deze werkneemster! 

Uitspraak lezen?

Behoefte aan advies of om hierover van gedachte te wisselen? Neem dan contact op.