Hoewel de inhoud van deze website met de grootste zorgvuldigheid is opgesteld, aanvaardt Rechtsetters Advocatuur op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook als gevolg van het gebruik van de inhoud van deze website en/of voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid hiervan. Rechtsetters Advocatuur is bovendien niet aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen.