ADVOCATUUR

Laten we het niet onnodig moeilijk maken. Rechtsetters Advocatuur regelt uw juridische zaken en ontzorgt. Dat brengt rust en daardoor kunt u zich bezighouden met zaken waar u blij van wordt. 

Rechtsetters Advocatuur kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak, deskundigheid en betrokkenheid bij uw zaak. In begrijpelijke taal wordt uw juridische positie uitgelegd, wordt een strategie uitgestippeld en hakken we knopen door. We procederen als dat nodig is, maar zoeken naar een oplossing als dat kan. Net zoals onze clienten, gaat Rechtsetters Advocatuur geen uitdagingen uit de weg. 

Rechtsetters Advocatuur is gespecialiseerd in arbeidsrecht en heeft expertise in verbintenissenrecht en contractenrecht . Maak kennis met Rechtsetters Advocatuur en geef uw juridische problemen uit handen.

divider links

MEDIATION

In een complexe samenleving en het recht in het bijzonder, kan een vorm van conflictoplossing die gebaseerd is op competitie (winnen/verliezen) tot verharding leiden. Mediation is een vorm van conflictoplossing die berust op coöperatie (winnen/winnen). Het uitgangspunt van mediation is om te onderhandelen “in de schaduw van het recht”. Dat blijkt soms reëler te zijn dan te blijven doorprocederen totdat een rechter uiteindelijk vaststelt wat hij “rechtens juist” acht. Mediation past goed in de huidige tijd van de geëmancipeerde positie van mensen.

Mediation kan de brug zijn die tot een oplossing leidt. Bij mediation staat de zelfstandigheid van mensen centraal. Mensen worden in staat gesteld om zelf uit een conflict te komen, zonder dat een derde over hun belangen beslist. Partijen ervaren procedurele rechtvaardigheid. Onder begeleiding van een neutrale mediator is er sprake van transparantie, zeggenschap over de procedure en de inhoud, vertrouwen in het proces en partijen kunnen zelf invloed uitoefenen op de oplossing. Hierdoor is de kans op tevredenheid over de uitkomst groot. Er ontstaat een win/win situatie. 

Als mediator begeleid ik partijen in het vinden van een oplossing van een conflict door herstel van communicatie en sturing te bieden om onderhandelingen weer op gang te krijgen om vanuit wezenlijke belangen te komen tot een uitkomst die door beide partijen gedragen wordt. Door mijn juridische kennis als advocaat kan ik de concrete afspraken die partijen tijdens mediation maken doorgaans in een overeenkomst vastleggen. Dat scheelt de helft aan advocaatkosten. Er zijn immers geen twee advocaten betrokken en geen kosten die aan een gerechtelijke procedure verbonden zijn.