koningsdag

Een veelgestelde vraag: Is Koningsdag een verplichte vrije dag? 

Nee, tenzij hierover natuurlijk afspraken zijn gemaakt in bijv. de arbeidsovereenkomst of CAO. Check dat dus even! 

Maar Koningsdag is in Nederland toch een wettelijk erkende feestdag? 

Yes, in de Algemene termijnenwet is opgenomen welke dagen als erkende feestdagen worden beschouwd. Koningsdag is er daar eentje van. Een erkende feestdag geeft alleen niet ook meteen het recht op een vrije dag of het recht op doorbetaling van het salaris. 

Of een werknemer vrij is op Koningsdag wordt dus bepaald door de afspraken die tussen een werkgever en werknemer zijn gemaakt. In de praktijk zien we vaak dat wordt afgesproken dat een erkende feestdag ook een (verplichte) vrije dag is. Dat kan een extra vrije dag betekenen bovenop het saldo aan vakantiedagen of betekenen dat de vrije dag op het saldo aan vakantiedagen in mindering wordt gebracht. 

Geeft werken op Koningsdag dan automatisch recht op een extra toeslag op het uurloon? Dat zou kunnen, maar ook dat is niet verplicht. Kijk daarvoor in de arbeidsovereenkomst of CAO. 

Categories:

Tags: