Rechtsetters Advocatuur is de specialist in arbeidsrecht in uw regio.

Arbeidsrecht regelt de verhouding en afspraken tussen werkgevers en werknemers. Het arbeidsrecht is een ruim rechtsgebied met veel uiteenlopende regelgeving. Het omvat regels die te maken hebben met de arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden, het ontslagrecht, ontslag op staande voet, salaris, vakantie, ziekte, disfunctioneren etc. Het is belangrijk om op tijd advies in te roepen van een ervaren arbeidsrechtadvocaat in de omgeving Vlissingen wanneer u te maken krijgt met een arbeidsrechtelijke kwestie. Rechtsetters Advocatuur helpt u graag. Onze specialist Cherique Hilgers-Verspoor kan u helpen om uw rechten duidelijk in kaart te brengen en adviseert en procedeert om een geschil op te lossen. Rechtsetters Advocatuur staat zowel werkgevers als werknemer bij in zakelijke en arbeidsrechtelijke geschillen en problemen.

Onze arbeidsrechtadvocaat kan u bijvoorbeeld helpen bij het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden, procederen bij ontslag, het behandelen van loongeschillen als salaris niet wordt betaald en u adviseren bij een ontslag op staande voet, een ontbinding of opzegging van de arbeidsovereenkomst of een reorganisatie.

Wat kan een arbeidsrecht advocaat in de regio Vlissingen voor u betekenen?

Een arbeidsrecht advocaat in de omgeving Vlissingen kan u bij verschillende arbeidsrechtelijke problemen en vraagstukken helpen. Hieronder vindt u enkele voorbeelden:

 • Advies geven over arbeidsvoorwaarden: Onze arbeidsrecht advocaat kan u begeleiden in onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden, zoals loon, vakantiedagen, en secundaire arbeidsvoorwaarden. De advocaat kan u adviseren over wat redelijk is en wat niet, en kan u helpen bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst die aan uw behoeften voldoet. Onze advocaten van Rechtsetters Advocatuur kunnen u ook bijstaan en adviseren als tussen een werkgever en een werknemer een geschil is ontstaan over de uitleg en toepassing van arbeidsvoorwaarden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan geschillen over een concurrentiebeding of relatiebeding.
 • Vertegenwoordigen en bijstaan in een ontslagprocedure: Als u ontslagen bent of een werknemer wenst te ontslaan, kan onze arbeidsrecht advocaat u bijstaan in de ontslagprocedure. De arbeidsrechtspecialist adviseert over de beste strategie bij ontslag en staat u in een procedure bij de rechtbank bij. Bij een ontslag op staande voet is het belangrijk om met spoed een arbeidsrechtspecialist in te schakelen. Ook bij een andere manier van beëindiging van de arbeidsovereenkomst (zoals opzegging of ontbinding) is advies en rechtsbijstand van een ervaren arbeidsrechtadvocaat aan te raden. Als het nodig is, kan de advocaat u bijstaan en vertegenwoordigen in een gerechtelijke procedure bij de kantonrechter, rechtbank of het gerechtshof. In sommige situaties kan de arbeidsrechtadvocaat u ook bijstaan als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging). Vraag gerust naar de mogelijkheden.
 • Loongeschillen: Als het salaris niet wordt betaald, kan een arbeidsrecht advocaat u helpen dit op te lossen. De advocaat kan u adviseren over uw rechten en de beste manier om het geschil op te lossen. Als het nodig is, kan de advocaat ook juridische bijstand verlenen in een gerechtelijke procedure of een faillissement aanvragen. In sommige situaties kan de arbeidsrechtadvocaat u ook bijstaan als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging). Vraag gerust naar de mogelijkheden.
 • Adviseren over arbeidsomstandigheden en ongewenst of grensoverschrijdend gedrag: Onze arbeidsrecht advocaat kan u adviseren over rechten en plichten met betrekking tot arbeidsomstandigheden, zoals veiligheid, gezondheid, en arbeidstijden. De advocaat kan u helpen bij het indienen van een klacht bij uw werkgever en kan u vertegenwoordigen in een gerechtelijke procedure als uw werkgever niet voldoet aan de wettelijke normen. Heeft u vragen over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer of heeft u als werkgever een onderneming en wilt u ongewenst gedrag op het werk voorkomen, dan kan de arbeidsrecht advocaat u daarover adviseren en u begeleiden in dit proces zodat u aan de wettelijke verplichtingen voldoet.
 • Onderhandelen over een ontslagvergoeding: Als u wordt ontslagen, heeft u mogelijk recht op een ontslagvergoeding, zoals bijvoorbeeld een transitievergoeding of een billijke vergoeding. Een arbeidsrecht advocaat kan u helpen bij het onderhandelen over de hoogte van deze vergoeding en ervoor zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft. Onze arbeidsrecht advocaat staat zowel werknemers als werkgevers bij. Heeft u personeel in dienst en wilt u weten of u een werknemer kan ontslaan? Neem dan contact op met onze arbeidsrechtspecialist Cherique Hilgers-Verspoor zodat u weet wat binnen het ontslagrecht mogelijk is en welke aanpak het beste is.
 • Beoordelen van een arbeidsovereenkomst: Voordat een werkgever en een werknemer een arbeidsovereenkomst sluiten, is het belangrijk om een goede arbeidsovereenkomst te laten opstellen of om deze te laten beoordelen door een arbeidsrecht advocaat. De advocaat kan controleren of de overeenkomst voldoet aan de wettelijke regels en of de afspraken passen. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over het concurrentiebeding, het relatiebeding, het geheimhoudingsbeding etc.
 • Adviseren over een reorganisatie: Als uw werkgever van plan is om te gaan reorganiseren, kan een arbeidsrecht advocaat u adviseren over uw rechten en de beste manier om te reageren op de aangekondigde reorganisatie. U bent bijvoorbeeld boventallig of uw functie komt te vervallen. Het kan ook zijn dat er sprake is van een bedrijfssluiting of een krimping van personeel. De arbeidsrechtadvocaat kan u in dit proces adviseren en bijstaan in een gerechtelijke procedure als uw rechten worden geschonden. Bent u een ondernemer en wilt u als werkgever begeleiding bij een reorganisatie, dan staan de specialisten van Rechtsetters Advocatuur voor u klaar om u in dit proces te adviseren.

Waarom kiezen voor een advocaat voor arbeidsrecht in de regio Vlissingen?

Als u op zoek bent naar een advocaat in het arbeidsrecht, heeft u verschillende opties. Waarom zou u specifiek kiezen voor een advocaat voor arbeidsrecht in de regio Vlissingen?

 • Lokale kennis: Een advocaat voor arbeidsrecht in de regio Vlissingen heeft kennis van de lokale arbeidsmarkt en kent de business en branche. Het grote lokale netwerk kan bovendien van groot voordeel zijn bij het oplossen van arbeidsrechtelijke kwesties.
 • Persoonlijke aandacht: Door te kiezen voor een advocaat voor arbeidsrecht in de regio Vlissingen, krijgt u persoonlijke aandacht. De advocaat kent uw specifieke situatie en geeft u persoonlijk advies. Heeft u een betrouwbare en professionele advocaat nodig in Vlissingen, dan bent u bij Rechtsetters Advocatuur bij het juiste adres.
 • Kostenbesparend: Door te kiezen voor een advocaat in het arbeidsrecht in de omgeving Vlissingen, kunt u mogelijk kosten besparen op reiskosten en andere bijkomende kosten. Rechtsetters Advocatuur rekent geen kantoorkosten en hanteert concurrerende tarieven. De advocaat probeert vooraf een zo goed mogelijke inschatting van de kosten te maken. In sommige zaken is het mogelijk om een vast bedrag af te spreken. Vraag gerust naar de mogelijkheden. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft bij een rechtsbijstandsverzekeraar, is het vaak mogelijk om zelf een advocaat te kiezen. Rechtsetters Advocatuur maakt dan met de verzekeraar afspraken over de kosten. U kunt op de website van de Raad voor Rechtsbijstand https://www.rvr.org/ zien of u recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging), Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Veelgestelde vragen over advocaat voor arbeidsrecht in de regio Vlissingen (FAQ)

 • Wat zijn de kosten van een advocaat in het arbeidsrecht in de omgeving Vlissingen? De kosten van een advocaat voor arbeidsrecht in de regio Vlissingen lopen vaak uiteen. Er worden door advocatenkantoren verschillende uurtarieven gehanteerd. Bij Rechtsetters Advocatuur is het vaak mogelijk om vooraf duidelijke afspraken te maken over de kosten of om en vast bedrag af te spreken. Rechtsetters Advocatuur heeft concurrerende tarieven en de advocaat probeert vooraf een indicatie van de kosten te maken. Als u verzekerd bent bij een rechtsbijstandsverzekeraar, is het vaak mogelijk om zelf een advocaat te kiezen. Rechtsetters Advocatuur maakt dan met de verzekeraar afspraken over de kosten. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand https://www.rvr.org/ kunt u zien of u recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging). In dat geval bent u slechts een eigen bijdrage aan de advocaat verschuldigd.
 • Hoe vind ik een goede advocaat voor arbeidsrecht in de regio Vlissingen? U kunt een goede advocaat voor arbeidsrecht in de omgeving Vlissingen vinden door te zoeken op internet, social media zoals Instagram, Facebook en Linkedin en de website te bekijken van een advocatenkantoor zoals Rechtsetters Advocatuur, referenties te vragen aan bekenden, reviews te lezen of door contact op te nemen. Neem gerust contact op om te vragen naar de mogelijkheden.

Conclusie

Als u te maken krijgt met een arbeidsrechtelijke kwestie zoals ontslag, is het verstandig om een gespecialiseerde advocaat in het arbeidsrecht in de omgeving Vlissingen in te schakelen. Rechtsetters Advocatuur kan u adviseren en juridisch bijstaan. Door te kiezen voor Rechtsetters Advocatuur krijgt u juridische bijstand van een professionele en betrouwbare arbeidsrechtadvocaat in de regio Vlissingen. Neem gerust vrijblijvend contact op.

Rechtsetters contact

Neem gerust vrijblijvend contact op.